Dunia vs Akhirat

“Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu,sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?” [TQS. Al-An’aam: 32]

“Perbandingan dunia dengan akhirat adalah seperti orang yang mencelupkan salah satu jarinya ke dalam lautan, lihatlah berapa banyak air yang dapat ia ambil.” [HR. Muslim]